ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ – Τα 2 σημεία πριν τα παγκόσμια γεγονότα !

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ – Τα 2 σημεία πριν τα παγκόσμια γεγονότα !

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ”ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ” ΚΑΙ ΣΤΟ ”verichip 666”

https://www.facebook.com/lemeoxistinkartatoupoliti/videos/2159007907461068/