Εύα Καϊλή στην Ε.Ε για την ελληνοποίηση λαθρομεταναστών.

Εύα Καϊλή στην Ε.Ε για την ελληνοποίηση λαθρομεταναστών.

Πηγή >> https://isxys.blogspot.com/2018/07/blog-post_26.html?utm_medium=$%7B%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3%7D&utm_content=$%7Bblogspot/gCCBQ%7D&m=1

Οι ερωτήσεις της Κας Καϊλή

“Με δεδομένα τα άλυτα ζητήματα που έχουν προκύψει από το συνεχιζόμενο κύμα μετανάστευσης που δέχεται η Ευρώπη και την προσπάθεια συλλογικής επίλυσής τους προς όφελος της ΕΕ και των πολιτών της, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας προβαίνει σε ενέργειες για την απλούστευση και επίσπευση της διαδικασίας απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά συνέπειες σε όλο το δημογραφικό φάσμα της Ένωσης, ενώ την ίδια ώρα καθυστερεί και αδυνατεί να υποδεχθεί με ασφάλεια ακόμη και τα ασυνόδευτα παιδιά.

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:

  • Θα διακινδυνεύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα των πολιτών της ΕΕ επιτρέποντας τη θεσμοθέτηση από το ελληνικό κράτος απλουστευμένων διαδικασιών απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, και σε μειωμένο μάλιστα χρόνο, με τον κίνδυνο να προκληθούν ανεπανόρθωτα λάθη;
  • Ως θεματοφύλακας της ΕΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, πώς προτίθεται να το διαφυλάξει και να το προστατεύσει από τις συνέπειες έμμεσου, και σε ένα σημαντικό βαθμό, ανεξέλεγκτου «ανοίγματος» της ευρωπαϊκής κοινωνίας;
  • Ποια είναι η στρατηγική εναρμόνισης και ελέγχου των διαδικασιών απόδοσης EU ID, όταν η κάθε χώρα μπορεί να αλλάξει, κατά το δοκούν και προς το συμφέρον της, τις διαδικασίες αυτές;”

Η απάντηση της κυρίας Jourová…

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος, τηρουμένου βεβαίως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καθορίζει τις προϋποθέσεις κτήσης και απώλειας της ιθαγένειάς του. Η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί πύλη εισόδου στην εσωτερική αγορά. Εάν ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τους απαραίτητους ελέγχους για θέματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν χρήση του προνομίου τους να χορηγούν ιθαγένεια σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο και σε πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια. Πρέπει επίσης να εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς. Η Επιτροπή παρακολουθεί τα συστήματα ιθαγένειας επενδυτών και την εφαρμογή τους. Στην έκθεση του 2017 για την ιθαγένεια της EE[2], η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το 2018 θα εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα εθνικά συστήματα που χορηγούν την ιθαγένεια της ΕΕ σε επενδυτές, η οποία θα περιγράφει τη δράση που έχει αναλάβει στον τομέα αυτόν, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και πρακτικές, και θα παρέχει καθοδήγηση για τα κράτη μέλη.

ΑΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΟ:  Τσακαλώτος: Εμείς στο μεταναστευτικό δεν βλέπουμε ορδές μεταναστών, αλλά τον Χασάν, τη Φάτιμα