Σήμερα εδώ γιορτάζουν οι πολιούχοι Άγιοι της Τσεχίας Κύριλλος & Μεθόδιος… Είναι Εθνική Αργία…!!!

Μας έγραψε ένας αναγνώστης μας τα εξής εκκληκτικά…

Σήμερα εδώ γιορτάζουν οι πολιούχοι Άγιοι της Τσεχίας Κύριλλος & Μεθόδιος… Είναι Εθνική Αργία…!!!
Η Εκκλησία αυτή είναι των Αγίων Κυρίλλου & Μεθόδιου και είναι στη γειτονιά μας…!!! Είναι και μεγάλη οι πολιούχοι Άγιοι της Τσεχίας, Κύριλλος, Μεθόδιος…