ΕΛΛΗΝ, ΓΡΑΙΚΟΣ και ΡΩΜΙΟΣ

ΕΛΛΗΝ, ΓΡΑΙΚΟΣ και ΡΩΜΙΟΣ

ΕΛΛΗΝ, ΓΡΑΙΚΟΣ, ΡΩΜΗΟΣ

Μια προσπάθεια διασαφήνισης των όρων "Έλλην", "Γραικός", και "Ρωμηός".

Posted by Οι Έλληνες – EGriechen on Wednesday, July 4, 2018