Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΙΒΙΟ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ

Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΙΒΙΟ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ