Πάτερ Κλεομένης – Συλλήψεις στο Athens Pride 2018… Τσίπρα τελείωσες

Πάτερ Κλεομένης – Συλλήψεις στο Athens Pride 2018… Τσίπρα τελείωσες

 

https://www.youtube.com/watch?v=_RFwwkzqAfs