Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: Τα γκράφιτι των Κομμουνιστών υπερ μιας «Σλαβικής» Μακεδονίας!!!

Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: Τα γκράφιτι των Κομμουνιστών υπερ μιας «Σλαβικής» Μακεδονίας!!!

https://cryptome.org/gcg/greek-civilwar-graffiti.html