ΔΕΙΤΕ πόσα σύμβολα ΜΑΣΟΝΙΚΑ υπάρχουν σε…ΡΩΣΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ «εκκλησίες»!!!

ΔΕΙΤΕ πόσα σύμβολα ΜΑΣΟΝΙΚΑ υπάρχουν σε…ΡΩΣΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ «εκκλησίες»!!!

Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;

-γράφει ο Apostel Gatsias

Στὴν Ῥωσία ζητᾷν νὰ μάθουν ἀπὸ ποῦ μᾶς κατσικῴθηκαν κάποια σύμβολα ἐν τόπῳ ἁγίῳ. Ἐδῶ, πέρα βρέχει κ᾿ ἡ ντροπὴ τιμὴ δὲν ἔχει, ὅλα τἄχουμε πουλήσει, δίχως νἄχουμε ξωφλήσει, ὁλὲ.