“Γιατί η Δύση ανησυχεί για την Τουρκία…”

“Γιατί η Δύση ανησυχεί για την Τουρκία…”

https://www.youtube.com/watch?v=qbjPG4-g4gE