ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

-γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης 

Το ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 Μαίου 2018, από 11.00 μέχρι 15.00, εγώ και ο Ι. Γιαννάκενας σας προσκαλούμε στο Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ, οδός ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 (εντός της στοάς),στην Αθήνα! Με το νέο μου βιβλίο σε Ειδική Προσφορά μόνο με 15€ (από 23,42€). Ένα έργο με απίστευτα στοιχεία και πηγές που δεν πρέπει να λείπει από καμμιά ελληνική βιβλιοθήκη…

Απόσπασμα από τον ΠΡΟΛΟΓΟ του βιβλίου:

Στήν παρούσα ἐργασία γίνεται γιά πρώτη φορά ἀποτίμησις τοῦ συνολικοῦ ἔργου τῆς περιόδου 1967 – 1973.
Μέ στοιχεῖα ἀδιάσειστα καί μέ ὁδηγό μας τήν ἀλήθεια καί μόνον τήν ἀλήθεια -πού τόσο ἔχει κακοποιηθῆ ὡς ἔννοια σέ αὐτήν τήν Χώρα- θά ἀναλύσουμε, τό κυβερνητικό ἔργο τῆς ἐποχής σέ ὅλους τούς τομεῖς. Συγκεκριμένα:

Οἰκονομική Ἀνάπτυξις

Τί ἔγινε στήν Δημοσιονομική πολιτική, ποιοί οἱ Βασικοί Οἰκονομικοί Δεῖκτες καί τί ἔγινε στούς παραγωγικούς τομεῖς τῆς Γεωργίας, τῆς Βιομηχανίας, τῆς Ἐνεργείας, τοῦ Ὀρυκτοῦ Πλούτου, τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τῶν Τηλεπικοινωνιῶν, τοῦ Τουρισμοῦ καί τῶν Δημοσίων Ἔργων.

Κοινωνική Ἀνάπτυξις

Τί ἔγινε στούς τομεῖς τῆς Ἐργατικῆς Πολιτικῆς, τῆς Λαϊκῆς Στεγάσεως, τῆς Ὑγείας, τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί τῆς Προνοίας.

Διοικητική Ἀναδιοργάνωσις

Τί ἔγινε στήν Κρατική Ὀργάνωσι, τήν Δημόσια Διοίκησι, τήν Διοικητική Ἀποκέντρωσι καί τήν Περιφερειακή Ἀνάπτυξι.

Πολιτιστική Ἀνάπτυξις

Τί ἔγινε στήν Παιδεία, στόν Ἀθλητισμό, τά Γράμματα καί Τέχνες, τίς Ἐπιστῆμες – Ἔρευνα, τόν Τύπο, τίς Ἀρχαιότητες, τά Μνημεῖα, τήν Ἐκκλησία, τήν Δικαιοσύνη, τήν Προστασία τοῦ Περιβάλλοντος.

Ἐξοπλισμοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Τί ἔγινε στήν διοικητική διάρθρωσι τῶν Ε.Δ., ποιά ἦταν ἡ νέα ἀμυντική πολιτική πού ἐφαρμόσθηκε, ποιοί ὑπῆρξαν οἱ ἐξο-πλισμοί καί τό ἔργο στόν Στρατό Ξηρᾶς, τό Πολεμικό Ναυτικό καί τήν Πολεμική Ἀεροπορία καί ποιά ἡ μεταβολή συσχετισμοῦ δυνάμεων μέ τήν Τουρκία σέ ὅλα τά μέτωπα.

Ἡ τεκμηρίωσις τῶν ὅσων θά ἀκολουθήσουν, γίνεται μέσα ἀπό τίς πλέον ἀναμφισβήτητες και ἀποκλειστικά πρωτογενεῖς πηγές:
Βασίζεται κατ’ ἀρχήν στά στοιχεῖα καί τίς Ἐκθέσεις ὅλων τῶν Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Ὁργανισμῶν:
Τοῦ Ο.Ο.Σ.Α., τοῦ Δ.Ν.Τ., τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ο.Η.Ε., τοῦ Διεθνούς Οἰκονομικοῦ Τύπου, τῶν Τραπεζῶν διεθνούς κύκλου ἐργασιῶν κ.λπ.
Ἐπίσης, στηρίζεται στά στοιχεῖα τῶν πλέον ἀξιοπίστων Ἐθνικῶν Πηγῶν: Τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.), τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ὑπηρεσίας Ἐθνικῶν Λογαριασμῶν κ.λπ.
Ἡ ἐξαντλητική ἔρευνα, συνεχίσθηκε μέσα ἀπό σπάνιες κυβερνητικές ἐκδόσεις, ἀπόρρητα ἔγγραφα καί ἐκθέσεις, καθῶς καί μελέτη ἀρχεῖων τῶν παραγωγικῶν Ὑπουργεῖων τῆς περιόδου.
Τέλος, μελετήθηκε μέ προσοχή ὅλη ἡ σχετική βιβλιογραφία -ἀρνητικά καί θετικά προσκείμενη- πού ἀφορά τήν οἰκονομική πολιτική καί τά πεπραγμένα τῆς ἐποχῆς.
Ἡ ἀνάλυσις τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς περιόδου 1967 – 1973, γίνεται συχνά σέ συγκριτικό συσχετισμό μέ ὅλες τίς κυβερνητικές περιόδους τῆς 40ετίας 1953 – 1993, πού προηγήθηκαν καί ἀκολούθησαν.

Τηλ. παραγγελιών: 210 3628976 & 210 6440021