“Τουρκία έχει φτάσει κοντά στο να ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές”

“Τουρκία έχει φτάσει κοντά στο να ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές”

https://www.youtube.com/watch?v=8rfB57rQRWY