“Τουρκία έχει φτάσει κοντά στο να ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές”

“Τουρκία έχει φτάσει κοντά στο να ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές”