Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ “ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗΣ” ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ & ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ “ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗΣ” ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1964580893616658&set=pcb.1964584286949652&type=3

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ “ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗΣ” ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΜΑΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ…