Ζ. Κ. Γιούνκερ: “Η Ελλάδα στις 20 Αυγούστου θα γίνει μία κανονική χώρα”

Ζ. Κ. Γιούνκερ: “Η Ελλάδα στις 20 Αυγούστου θα γίνει μία κανονική χώρα”

https://www.youtube.com/watch?v=HH1ar9_d1ck