Καθηγητής Κιτσίκης: “Ζητώ συνομοσπονδία Ελλάδας – Τουρκίας”

Καθηγητής Κιτσίκης: “Ζητώ συνομοσπονδία Ελλάδας – Τουρκίας”

https://www.youtube.com/watch?v=c1_eMWW-5oo