«Οι τούρκοι στοχεύουν σε ένα καινούργιο κράτος το 2023, θα δούμε χειρότερη Τουρκία μετά τις εκλογές»

«Οι τούρκοι στοχεύουν σε ένα καινούργιο κράτος το 2023, θα δούμε χειρότερη Τουρκία μετά τις εκλογές»

https://www.youtube.com/watch?v=ICP7mlQUW3U