«Ντροπή σας να συζητάτε με τον Σκυλόφραγκο αν η Μακεδονική σας γη είναι δική σας γη»…

«Ντροπή σας να συζητάτε με τον Σκυλόφραγκο αν η Μακεδονική σας γη είναι δική σας γη»…

«Υπάρχει μια φυλή  ανθρώπων,  μια φυλή θεών…» Πίνδαρος  (ΣΤ ΄ Ωδή Νεμεονίκου)

Γράφει  ο συγγραφέας – λαογράφος,  Γιώργος Λεκάκης

«Ντροπή σας να συζητάτε με τον Σκυλόφραγκο αν η Μακεδονική σας γη είναι δική σας γη»… «Πάψτε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορρήτορες να εξευτελίζετε την φυλή, πάψτε παληόγριες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια»…

Διαβάστε τη συνέχεια …

http://greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-50-12/2010-01-21-18-33-16/53245-lkk181