Ο “αλυτρωτισμός” των Σκοπίων , The irredentism of Skopje over and against Greece!

Ο “αλυτρωτισμός” των Σκοπίων

Ο “αλυτρωτισμός” των Σκοπίων που δεν δόθηκε απο τις ελληνικές κυβερνήσεις ως στοιχείο στο Διεθνές δικαστήριο της Χάγης και είχε σαν αποτέλεσμα την καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα….
-από το Chronoskopos

 The irredentism of Skopje. The people of this country have been taught for decades that they are the “successors” of Alexander the Great thus deserve to be called “Macedonia.”!