“ΕΠΕΜΒΑΣΗ” ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟ , Turkish intervention in Greek Islands Kos and Rhodes!

“ΕΠΕΜΒΑΣΗ” ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟ

Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου

Επικεφαλής της “Ελλήνων Πολιτείας”

[email protected]

www.egerssi.gr

Διαβάστε το άρθρο στο παρακάτω λινκ της πηγής μας!

“ΕΠΕΜΒΑΣΗ” ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟ