“Πλωτή βόμβα με εκρηκτικά 410 τόνων από την Τουρκία στο λιμάνι του Ηρακλείου” , Τons of explosives for ISIS from Turkey found on boat at the port of Heraklion, Crete, Greece

“Πλωτή βόμβα με εκρηκτικά 410 τόνων από την Τουρκία στο λιμάνι του Ηρακλείου”

Boat w/ tons of explosives from Turkey detained at the port of Heraklion, Crete, Greece was on it’s way to ISIS to Libya!

https://www.youtube.com/watch?v=5mEfNfk3C1U