Ιδού το πρακτοράκι και μεγάλος…Π**ΣΤ*Σ Math Boylan (Math Powerland) που επηρεάζει το κίνημα της επίπεδης γης!

Ιδού το πρακτοράκι και μεγάλος…Π**ΣΤ*Σ Math Boylan (Math Powerland) που επηρεάζει το κίνημα της επίπεδης γης!

ΟΛΟΙ λένε τώρα ότι αυτός ο…ΠΟΥΣΤΑΡΑΣ είναι πράκτορας που είναι παράδειγμα προς….ΑΠΟΦΥΓΗΝ στο κίνημα της επίπεδης γης!!

Αυτός ειναι ΓΚΕΙ ΠΟΡΝΣΤΑΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ!!!!!!!