Ομόλογα αξίας 25,47 δισ. ευρώ μετείχαν στο swap

Ομόλογα αξίας 25,47 δισ. ευρώ μετείχαν στο swap

Με επιτυχία στέφθηκε η δημόσια πρόταση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για ανταλλαγή (swap) των 20 ομολόγων που είχαν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του PSI, με πέντε νέα ομόλογα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ εκ των ομολόγων ονομαστικής αξίας 29,7 δισ. ευρώ αντηλλάγησαν ομολόγα αξίας 25,47 δισ. ευρώ. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 30 Νοεμβρίου 2017 και ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2017.

Να σημειωθεί πως από τα 4,3 δισ. ευρώ των ομολόγων που δεν μετείχαν στο swap το 1 δισ. ευρώ περίπου αφορά σε χρεόγραφα που είχε στη κατοχή της η Τράπεζας της Ελλάδος και τα οποία δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν καθώς η συναλλαγή θα κινδύνευε να χαρακτηριστική έμμεση νομισματική χρηματοδότηση.

Τα ποσά που αναμένεται να ανταλλαγούν στην ημερομηνία διακανονισμού (5 Δεκεμβρίου) είναι 4,34 δισ. ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2023, 5,9 δισ. ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2028, 6,07 δισ. ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2033, 4,79 δισ. ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2037 και 4,59 δισ. ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2042.

Για το σύνολο του ποσού των 29,7 δισ. ευρώ των προς ανταλλαγή ομολόγων η προμήθεια για την ομάδα των αλλοδαπών τραπεζών που θα διαχειρίζονταν την ανταλλαγή, καθώς και τις ελληνικές συστημικές τράπεζες που θα συμμετείχαν ως συνδιαχειριστές στην ανταλλαγή και στο διακανονισμό της ανταλλαγής θα ανερχόταν σε 8,5 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι στο swap δεν μετείχε το 100% των ομολογιούχων η προμήθεια  των διαχειριστών θα κινηθεί οριακά χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τη σύμβαση διαχειριστών της ανταλλαγής ο εκπρόσωπος ανταλλαγής και πληροφόρησης, ήτοι η εταιρεία Lucid Issuer Services Limited, θα λάβει αμοιβή ποσού έως 220.000 ευρώ. Ομοίως, για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της ανταλλαγής και της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP, και στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη που δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ.

http://www.cnn.gr/oikonomia/story/107667/omologa-axias-25-47-dis-eyro-meteixan-sto-swap?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook?v9