Σκατάρχης Καραμαν-Αλής ’74 – Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΕΚΕΙΤΟ ΜΑΚΡΑΝ !!!

Σκατάρχης Καραμαν-Αλής 1974 – Είχε 20 μέρες και νύχτες ιδιωτικού βίου – Για τον Κίμωνα τον αθηναίο στρατηγό, που έπλευσε στην Κύπρο με κωπηλασία το 490 π.χ.χ. εις βοήθειαν των Κυπρίων κατά των Περσών με 200 τριήρεις, Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΕΚΕΙΤΟ ΜΑΚΡΑΝ !!!

Πηγή: Georgios Xasiotis