ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΥΤΑΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΥΤΑΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ Τελικά την Ελλάδα διαφεντεύουν οι κίναιδοι…;;;    Κατάντησαν την Βουλή των Ελλήνων κιναιδοβούλιο…!!! «καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν …

Read More