ΕΚΠΤΩΣΗ 80% ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ – ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

ΕΚΠΤΩΣΗ 80% ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ – ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

-από το ΣΤΑΡ

Από το 14:57 και μετά …