Μάγκας ο ΤΣΙΑΡΤΑΣ “εξισώνει” ομοφυλοφιλία με παιδοφιλία

Μάγκας ο ΤΣΙΑΡΤΑΣ “εξισώνει” ομοφυλοφιλία με παιδοφιλία

-από το Ακαρνάν

Για αλήθειες που δεν θα ακούσετε πουθενά Εγγραφή στα Ακαρνάν και Ακαρνάν 2…

https://www.youtube.com/watch?v=CD1tfPkPpiE