ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 5-8-2017

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 5-8-2017