ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ-26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ-26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθλοφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν…

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ-26 ΙΟΥΛΙΟΥΤὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθλοφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Posted by Παναγία μου,μητέρα της αγάπης ..Αγγελιοφόρε των ουρανών on Monday, July 24, 2017