Μουσουλμάνοι δέρνουν Ελληνίδες και απειλούν ότι θα μας πιουν το αίμα

Μουσουλμάνοι δέρνουν Ελληνίδες και απειλούν ότι θα μας πιουν το αίμα

ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝ