ΣΤΗΝ ΚΩ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ!

ΣΤΗΝ ΚΩ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ!

Από στο 12:45 στο παρακάτω κλίπ και μετά…