ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΚΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΚΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ