ΓΥΑΛΙΑ-ΚΑΡΦΙΑ Η ΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ

ΓΥΑΛΙΑ-ΚΑΡΦΙΑ Η ΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ

Star – Ειδήσεις 18.7.2017 – βράδυ