Σοκ: Αεροπλάνα που σταματούν….εν μέσω αέρος!!!

Σοκ: Αεροπλάνα που σταματούν στον αέρα!!!

PLANES STOP IN MID-AIR (RE-UPLOAD) WHAT THE FLUX? Quantum Time Hovering? Mandela Effect? July 2017