Μια αλήθεια της επίπεδης γης για σήμερα – ΗΤΟΙΜΑΖΕ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ, ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΕ ΚΑΜΑΡΑΝ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

Μια αλήθεια της επίπεδης γης για σήμερα

«ΟΤΕ ΗΤΟΙΜΑΖΕ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΕΓΩ ΗΜΗΝ ΕΚΕΙ ΟΤΕ ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΕ ΚΑΜΑΡΑΝ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ.» – Παροιμίαι 8:27

https://www.youtube.com/watch?v=gv5Xt2GWmuY