Δικαιοσύνη («ἑλληνική») καὶ ἀριστερά… | Φιλονόη καὶ Φίλοι…

Δικαιοσύνη («ἑλληνική») καὶ ἀριστερά… | Φιλονόη καὶ Φίλοι…

Ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Δ.Ν.Τ.  μάθαμε πὼς ἔστειλε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις,  καὶ τὴν ὁποίαν ὑπογράφουν οἱ Τσίπρας-Τσακαλῶτος.

Στὴν ἐπιστολὴ ὑπάρχει παράγραφος στὴν ὁποίαν δεσμεύονται οἱ δύο τους, γιὰ τὸ ὅτι κατὰ τὰ κατὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια, τὰ ἀνώτατα δικαστήρια δὲν θὰ ἀμφισβητήσουν τὶς περικοπὲς στὶς συντάξεις καὶ στὸ πολὺ χαμηλὸ -ἔως ἀνύπαρκτο-  ἀφορολόγητο, ποὺ ἔχει ἐπιβάλῃ ἡ σημερινὴ κυβέρνησις.!

Τόση σιγουριά καί τόση βεβαιότης καί τόσο ἀπόλυτος ἐμπιστοσύνη στήν «ἀνεξάρτητο ἑλληνική δικαιοσύνη», ἀπό ποῦ πηγάζει;

Γιατί;

Ἐπειδή, λέει, «ἔτσι ἔχουν γνωμοδοτήσῃ τὸ Νομικὸ Συμβούλιο τοῦ Κράτους, τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύύνης καί… ἀνεξάρτητοι νομικοί»!!

Καὶ μετὰ ἀποροῦν κάποιοί ποὺ προσελήφθη ἡ κ. Θάνου ὡς προϊσταμένη νομικὸς σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ!

Θεοφανάκης Στέφανος

Δικαιοσύνη («ἑλληνική») καὶ ἀριστερά…