Έρχονται τα ψευδόθαύματα που θα κάνει ο Αντίχριστος…

Έρχονται τα ψευδόθαύματα που θα κάνει ο Αντίχριστος…

-από τον Βασίλειος Μαυρομιχάλης & Honor Over Greed