Έρχονται τα ψευδόθαύματα που θα κάνει ο Αντίχριστος…

Έρχονται τα ψευδόθαύματα που θα κάνει ο Αντίχριστος…

-από τον Βασίλειος Μαυρομιχάλης & Honor Over Greed

https://www.facebook.com/1206712406075588/videos/1402272476519579/