Αποκάλυψις: Και ανέβησαν εις την…ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΓΗΝ ημών οι Γὼγ καὶ Μαγώγ!

Αποκάλυψις: Και ανέβησαν εις την…ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΓΗΝ ημών οι Γὼγ καὶ Μαγώγ. Πιο συγκεκριμένα, «καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς·

Διαβάστε επίσης: Η NASA και η επίπεδη γη – Μια παγκόσμια συνωμοσία

Αναφέρει το GreekNewsOnDemand.com …

Έχουμε τρία αποσπάσματα εδώ του Ευαγγελίου που περιγράψει ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ μιαν γην…ΕΠΙΠΕΔΟΝ που περικλείεται από τον ΕΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ με έναν μεγάλο ΘΟΛΟ που την καλύπτει…ΑΝΩΘΕΝ.

Η Αποκάλυψη αναφέρεται σαφώς στους Γώγ και Μαγώγ που κάνουν κάτι πάρα πολύ περίεργο. Αναβαίνουν επί το…ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. Τι πάει να πει αυτό???

Για όλη την αλήθεια για τους Γώγ και Μαγώγ, διαβάστε το άρθρο μου με τίτλο «ΌΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΩΓ ΚΑΙ ΜΑΓΩΓ», και οφείλω να σας πω πως ήταν…ΑΥΤΟΙ που σας πλάσαραν την ιδέα μιας…ΣΦΑΙΡΙΚΣΗ ΓΗΣ…

Διαβάζουμε τα ακόλουθα εδάφια από το Ευαγγέλιο:

4ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΞΗΛΘΕΝ Ο ΦΘΟΓΓΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΘΕΣΕ ΣΚΗΝΗΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ
5 ΚΑΙ ΟΥΤΟΣ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΓΑΛΛΕΤΑΙ ΩΣ Ο ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑ ΤΡΕΞΗ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ
6 ΑΠ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΩΣ ΑΚΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΡΥΠΤΕΤΑΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ – Ψαλ. 19:4-6

11 ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΕΜΕΓΑΛΥΝΘΗ ΚΑΙ ΕΝΕΔΥΝΑΜΩΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΦΘΑΝΕΝ ΕΩΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΑ ΑΥΤΟΥ ΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΑΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ  – Δαν. 4:11

9 ΚΑΙ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΥΚΛΩΣΑΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΗΓΑΠΗΜΕΝΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ ΠΥΡ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΑΓΕΝ ΑΥΤΟΥΣ  – Αποκαλ. 20:9

Δείτε τώρα το ακόλουθο βίντεο όπου τα εξηγώ όλα:

______________

https://www.youtube.com/watch?v=cW4nEm9FkO4