ΓΙΑΤΙ έχει ΣΗΜΑΣΙΑ η Επίπεδη Γη;

ΓΙΑΤΙ έχει ΣΗΜΑΣΙΑ η Επίπεδη Γη;

-από το κανάλι think Outside the glObe