ΔΕΙΤΕ : ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΕΡΕΑ

ΔΕΙΤΕ : ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΕΡΕΑ

-από το ΧΑΡΑΓΜΑ