ΔΕΙΤΕ : ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΕΡΕΑ

ΔΕΙΤΕ : ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΕΡΕΑ

-από το ΧΑΡΑΓΜΑ

https://www.youtube.com/watch?v=KpYHsoZ06vE