Η απάτη του SpaceX • Ο Elon Musk & ο Άλιστερ Κρόουλι • και η αλήθεια της επίπεδης γης!

Η απάτη του SpaceX • Ο Elon Musk & ο Άλιστερ Κρόουλι • και η αλήθεια της επίπεδης γης!

Διαβάστε και το άρθρο μου: Η NASA και η επίπεδη γη – Μια παγκόσμια συνωμοσία.

-από το αγαπημένο μας κανάλι RussianVids

https://www.youtube.com/watch?v=fSrLibaScfE