Όσες ηλεκτρονικές συσκευές μπορείς να πάρεις μέσα σε μόνο 150 δευτερόλεπτα είναι…ΔΩΡΕΑΝ…ΠΑΜΕ!!!….

ΤΡΕΧΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!!! ΓΡΗΓΟΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!…..

Any electronics you can take in 150 sec is free

He even got a fridge!via Saturn Deutschland, www.saturn.de

Posted by Now I've Seen Everything on Friday, June 2, 2017