Ασχολούμαστε με την «θεωρία» της επίπεδης γης μια και καλή! Αποκαλύψεις-ΜΠΟΥΜ!

ΜΠΟΥΜ!…ΜΠΟΥΜ!….ΜΠΟΟΟΟΟΟΟΟΟΥΜ…!!!!!!!…..

Διαβάστε το άρθρο μου«Η NASA και η επίπεδη γη – Μια παγκόσμια συνωμοσία» για όλες τις λεπτομέριες….

https://www.youtube.com/watch?v=iP_lFZI1ilc&feature=youtu.be