ΣΦΑΓΗ λέμε γιὰ τὸ ἄν ἡ Γῆ μας εἶναι φουσκομένη σβοῦρα ἤ αὐτὸ ποὺ ὅλοι βιώνουμε, πολὺ ὰπλὰ, Ἀκίνητη καὶ Ἐπίπεδη.

-απο τον Πατέρα Apostolos Gatsias

ΣΦΑΓΗ λέμε γιὰ τὸ ἄν ἡ Γῆ μας εἶναι φουσκομένη σβοῦρα ἤ αὐτὸ ποὺ ὅλοι βιώνουμε, πολὺ ὰπλὰ, Ἀκίνητη καὶ Ἐπίπεδη. Ἐπὶ τῆς Σφαγῆς προσεκλήθην νὰ ἀπαντήσω κι αὐτὰ μοῦ κατέβηκαν: — Παιδιὰ, ἐσεῖς ἔχετε ὄρεξη γιὰ παιγνίδι. Μόλις τώρα εἶδα τὶς δημοσιεύσεις σὲ στὺλ ἥκιστα ἐπιστημονικὸν ποὺ ἀπ᾿ ὅ,τι φαίνεται δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ κανεὶς διάλογος ἀνάμεσα σὲ ἑρευνητὲς ποὺ κατέληξαν ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἐπίπεδη καὶ ἀκίνητη (ὅπως ἐγὼ) καὶ σὲ κείνους ποὺ τρῷνε ἀκόμα τὴν Παραμῦθα. Δὲν πρόσεξα λέω τὸ καυγᾶ διότι ΕΨΑΧΝΑ ἐπὶ ὧρες νὰ βρῶ κάτι χαρτχιὰ ποὺ μοῦ ζήτησε τὸ Ἴκα. Πάντως ἡ Γῆ εἶναι ἐπίπεδη καὶ ἀκίνητη. Τὸ σύστημα ἔχει δύο εϊδῶν πράκτορες: α. τοὺς συνειδητοὺς καὶ β. τοὺς ἀσυνείδητους, οἱ ὁποῖοι τὸ ὑπερασπίζονται γιὰ τοὺς δικοὺς του λόγους ὁ καθένας. Ὁ φῖλος Γεώργιος, συνεπέρανα ὅτι τὸ ὑπερασπίζεται ἐξαιτίας τοῦ Ἑρατοσθένους. Ἐμένα δὲν μοῦ λέει τίποτε ὁποιοσδήποτε Ἑρατοσθένης ποὺ εἶναι καλὸς γιὰ νὰ σκουπίζουν οἱ μαϊμοῦδες τοὺς κώλους τους. Γιὰ μένα ἔχω βρεῖ τὶς ἀποδείξεις καὶ ἀσφαλῶς συλλέγω κι ἄλλες, ὄχι ἀπὸ ἀνάγκη ἀλλὰ γιὰ καλαμποῦρι, ἐφόσον στὴν μίζερη ζωὴ μας ἤ γιὰ χαρτχιὰ τοῦ Ἴκα θὰ ψάχνῃς ἤ γιὰ ἀποδείξεις. Τὶ νὰ ξαναψάξω δηλαδῆ; 1. Εἶπαν ψέμματα γιὰ τὰ ταξείδια στὴν Σελήνη, 2. Δὲν ἔχουν διαστημικὸ σταθμὸ καὶ ψεύδονται, 3. Δορυφόροι δὲν ὑπάρχουν στὴν Θερμόσφαιρα – κάνουν τὶς δουλειὲς τους μὲ κεραῖες, 4. Ἡ Νάσα εἶναι έγκληματικὴ ὀργάνωση – ἔχει πολλὰ κοινὰ μὲ τοὺς δωσίλογους στὴν Ἑλλάδα, 5. Προφανῶς ὑπάρχει παγκόσμια συνωμοσία στὸ θέμα τῆς Φοῦσκας-Σβοῦρας Γῆς, (μέσα καὶ οἱ Ῥῶσσοι), 6. Δὲν εἶναι ὑγιεινὸς ὁποιοσδήποτε διάλογος εἴτε μὲ πράκτορες συνειδητοὺς εἴτε μὲ παρασυρμένους ἐπὶ τοῦ θέματος, 7. Τὸ ΑΚΡΙΒΕΣ σχῆμα τῆς Γῆς ΔΕΝ τὸ ξέρουμε, ἐφ᾿ὅσον δὲν βρεθήκαμε ἔξω ἀπ᾿ αὐτὴν καὶ μᾶλλον δὲν γίνεται νὰ βρεθοῦμε, 8. Σημαντικὲς οἱ Πληροφορίες γιὰ Χῶρες πέρα ἀπ᾿ τοὺς Πόλους, 9. Σημαντικὲς οἱ ἀποκαλύψεις τῆς Γραμματέως τοῦ Β.Φ. Μπράουν καὶ ἄλλων γιὰ τὸ ποιοὶ συμμετέχουν στὴν διακυβέρνηση τοῦ Γήϊνου Χώρου καὶ 10. Δὲν εἶναι καὶ δὲν πρέπει νὰ καταστῇ ἡ προσωπικὴ ἕρευνα ἀντικείμενο θρησκευτικῆς πίστεως, ἀσχέτως τοῦ γεγονότος ὅτι τόσον ἡ Ἑλληνικὴ ἄποψις (Ἀριστοτέλης), ὅσον καὶ ἡ Βιβλικὴ-Χριστιανικὴ, πρεσβεύουν τὸ μοντέλλο τῆς ἐπίπεδης καὶ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Γῆς. Τὴν σφαιρικότητα πρεσβεύουν γνωστὰ λαμόγια ὅπως οἱ Καμπαληστὲς, ὁ Πυραγόρας καὶ λοιποὶ γιαχωβαδομασσῶνοι, μαζὶ μὲ κάποιους ἀδαεῖς. Οἱ ὑπόλοιποι δὲν ἔχουν σκασίλα γιὰ τὸ <<πῶς>> εἶναι ἡ Γῆ. Ἄν καταλάβουν ὅμως ὅτι ΕΤΣΙ μπορεῖ νὰ πάρῃ ὁ διάολος τὸ βρωμο-σύστημα τῶν σιωνιστῶν, θὰ λάβουν θέση, πρᾶγμα ποὺ οἱ σατανιστὲς τῆς Νάσας ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ. Χαίρομαι νὰ γίνῃ ὁ Φόβος τους πραγματικότητα. Ταῦτα, ἐν ὁλίγοις.