Χροστούσε 45 χιλιάρικα και ζήτησε μόνο 1.600 για διευθέτηση η τράπεζα!!!

-απο τον Λάμπρο Γιώτη και την εκπομπή του «ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ» από το Astra TV

Posted by Λάμπρος Γιώτης on Mittwoch, 26. April 2017