Χροστούσε 45 χιλιάρικα και ζήτησε μόνο 1.600 για διευθέτηση η τράπεζα!!!

Cool Ads!

-απο τον Λάμπρο Γιώτη και την εκπομπή του «ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ» από το Astra TV

 

Great deals!

Skip to toolbar