ΙΔΟΥ Τα ΤΡΙΚ της NASA: πράσινες οθόνες, ιμάντες, δεξαμενές νερού και όχι μόνο!

ΙΔΟΥ Τα ΤΕΡΤΙΠΙΑ της NASA: πράσινη οθόνη, ιμάντες για «περιπάτους στο διάστημα», δεξαμενές νερού και όχι μόνο!

Δηλαδή, πολλά…ΠΡΟΠ και τεχνάσματα, όπως γραφικός χειρισμός,
για το μεγάλο…ΣΌΟΥ…!!!…

https://www.youtube.com/watch?v=CzyPN8-AbJQ

https://www.youtube.com/watch?v=EvmED6XH-3Y

https://www.youtube.com/watch?v=-VJq2TH5Hto