Η ευρωζώνη στον πάτο της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης

Το ευρώ έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι είναι ένα καταστροφικό νόμισμα και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και της χώρες του νότου αλλά το σύνολο των κρατών μελών της. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα από το γεγονός ότι, ο μέσος όρος ανάπτυξης των χωρών μελών της ευρωζώνης βρίσκεται στην ουρά της της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, με την Ελλάδα να σέρνει το χορό του Ζαλόγκου και να την ακολουθούν  οι άλλες περιφερειακές ευρωζωνικές χώρες, οι λεγόμενες GIPSI ( Greece, Italy,Portugal,Spain.Ireland). Και η Κύπρος μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης πριν από την ένταξή της στο ευρώ, να ακολουθεί από κοντά. Στο  Ιστόγραμμα που παρατίθεται εδώ απεικονίζεται η μέση ετήσια ανάπτυξη μεταξύ των ετών 2010-2015 του ΑΕΠ στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Ελλάδα, σε σχέση με τις

β) χώρες GIPSI ( (Ελλάδα,Ιταλία,Πορτογαλία,Ισπανία),

γ) με τις χώρες της ευρωζώνης στο σύνολό τους,

δ) με όλες τις χώρες διεθνώς και

στ) όλες τις χώρες διεθνώς χωρίς αυτές της ευρωζώνης.

Στο Ιστόγραμμα  αυτό καθώς και στον Πίνακα που παραθέτουμε πιο κάτω, αναδεικνύεται η  καταστροφική πορεία της Ελλάδας και των άλλων χωρών της περιφέρειας, αλλά και η αναιμική πορεία ολόκληρης της ευρωζώνης σε σχέση με την τρέχουσα διεθνή ανάπτυξη. Την ώρα που χώρες όπως η Αιθιοπία, η Μογγολία, το Τουρκμενιστάν κ.ά., αναπτύσσονται με ρυθμούς άνω του 10%, την ίδια ώρα που η ευρωζώνη σέρνεται και η Ελλάδα κάθε χρόνο τραβάει την κατηφόρα. 

Μέση ετήσια πορεία ΑΕΠ Ελλάδας, GIPSI, ευρωζώνης, χωρών εκτός ευρωζώνης και υπόλοιπου κόσμου διεθνώς 2008-2015

Πηγή  : World Bank, The Global Outlook, 2015.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η μέση ανάπτυξη διάφορων χωρών στο διάστημα 2008-2015 όπου αυτές της ευρωζώνης βρίσκονται στα τελευταία σκαλιά είτε με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης ή με θετικούς που δεν ξεπερνούν το 1-2%. και αυτό σε πλήρη αντίθεση με αναδυόμενες οικονομίες, τονίζεται και πάλι, όπως η Αιθιοπία, το Τουρκμενιστάν, η Σιέρα Λεόνα, η Μογγολία που εμφανίζουν ανάπτυξη άνω τοου 10% ετησίως, η οποία  μάλιστα δεν προέρχεται από ενεργειακό πλούτο.

Μέση ετήσια πορεία ΑΕΠ επιλεγμένων χωρών διεθνώς μεταξύ 2010-2014

 

COUNTRIES

GDP Growth

Central African Ρepublic

-4,6

Greece

-4,8

Cyprus

-1,68

Portugal

-0,92

Italy

-0,52

The Netherlands

0,28

Spain

-0,5

Denmark

0,54

Finland

0,56

Czech Republic

0,84

France

1,04

Belgium

1,12

Venezuela,

1,12

Bulgaria

1,2

Iceland

1,22

Hungary

1,24

Austria

1,28

Romania

1,42

Ireland

1,44

Norway

1,44

Japan

1,5

United Kingdom

1,7

Switzerland

1,95

Germany

1,96

United States

2,2

Albania

2,22

FYROM

2,34

Luxembourg

2,37

Sweden

2,4

Malta

2,42

Canada

2,56

Slovak Republic

2,58

Australia

2,6

Egypt

2,67

Latvia/

2,7

Egypt

2,67

Latvia/

2,7

Cuba

2,7

Russia

2,82

Poland

3,02

Brazil

3,22

Lithuania

3,54

Israel

3,8

Estonia,

3,84

Argentina

4,42

Nicaragua

4,74

Uganda

5,42

Turkey

5,44

Nigeria

5,74

Indonesia

5,8

Vietnam

5,84

Kazakhstan

6,02

Kenya

6,02

Iraq

6,06

Bangladesh

6,14

Philippines

6,28

Burkina Faso

6,42

Afghanistan

6,56

Bhutan

6,6

Botswana

6,62

Tanzania

6,7

Mozambique

7,2

India

7,26

Sri Lanka

7,42

Papua New Guinea

8

Uzbekistan

8,22

Panama

8,3

Zimbabwe

8,32

Myanmar

8,35

Ghana

8,54

China

8,6

Ethiopia

10,56

Sierra Leone

10,72

Mongolia

11,08

Turkmenistan

11,1


s o u r c e | Μέσω: https://cretanpatriot.wordpress.com/2017/05/02/η-ευρωζώνη-στον-πάτο-της-παγκόσμιας-οι/