Γίγαντες….ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!….

Γίγαντες….ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!….και τούτο μάλιστα από καταβολής του κόσμου έως της….ΣΗΜΕΡΟΝ…!!!…