Η ΔΕΗ προσέλαβε καλλιτεχνικό διευθυντή με μισθό 1.875 ευρώ

Η ΔΕΗ προσέλαβε καλλιτεχνικό διευθυντή με μισθό 1.875 ευρώ!!!

https://giphy.com/gifs/l4FGnBBoe3f8yPPCU