Κλέβουν….ΝΥΦΕΣ σε αρκετές χώρες του κόσμου!!!

O…M…G…!!!….

Αποτελεί ακόμη…ΠΑΡΑΔΟΣΗ σε αρκετές χώρες του κόσμου, η ….ΚΛΟΠΗ ΝΥΦΩΝ…!!!….

Bride kidnapping still a thing in some countries

Bride kidnappings in the 21st century show just how screwed up our world still is

Posted by In the NOW on Thursday, April 20, 2017