ΜΙΑ ΚΙΝΕΖΟΥΛΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ “ΜΑΥΡΟΥΛΑ” = ΜΠΙΝΓΚ!…ΜΠΑΝΓΚ! και….ΜΠΟΥΜ!!!!

ΜΠΟΥΜ!…ΜΠΟΥΜ!……….ΜΠΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΥΜΜΜΜΜΜ!!!!!!!! 🤣😂😁😆😘