Τρία χρόνια μετά την απελευθέρωση της Συριακής πόλεως Maّ loula

Cool Ads!

Τρία χρόνια μετά την απελευθέρωση της Συριακής πόλεως Maّ loula

Ξέσπασε πόλεμος εκεί το Δεκ. του 2013…

Ρήμαξε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ….!!!….

Ήταν όμως ο Συριακός στρατός που την απελευθέρωσε στις 14 Απριλ. του 2014…

 

Great deals!

Skip to toolbar